ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680797
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030214
รหัส Obec 6 หลัก :
  680797
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลกู่แก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubankukaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านจีต 159
ตำบล :
  บ้านจีต
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042256125
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2463
อีเมล์ :
  Anuban_kukaew@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลอุดรธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกู่แ้ก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:14:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว


นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน