ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680800
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030211
รหัส Obec 6 หลัก :
  680800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทองอินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonthongin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนทองอินทร์
ตำบล :
  โนนทองอินทร์
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0801730815
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2514
อีเมล์ :
  nonthongin_sc@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มกู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทองอินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์


นายสุรเดช โทแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน