ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680801
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030212
รหัส Obec 6 หลัก :
  680801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวหนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuanong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวหนอง
ตำบล :
  โนนทองอินทร์
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4225-6297
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/07/2502
อีเมล์ :
  huanong_sc@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มกู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทองอินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:35:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวหนอง


นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน