ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำป่าหัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680802
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030215
รหัส Obec 6 หลัก :
  680802
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำป่าหัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBansumphahun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านซำป่าหัน
ตำบล :
  บ้านจีต
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มกู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่แก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:25:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำป่าหัน


นายอภัย ทองเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำป่าหัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน