ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำป่ารัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680803
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030216
รหัส Obec 6 หลัก :
  680803
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำป่ารัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansumparung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านซำป่ารัง
ตำบล :
  บ้านจีต
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042-220-006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิ.ย.2483
อีเมล์ :
  tam.gatang@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจีต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำป่ารัง


นายวิชัย เคนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำป่ารัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2