ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680804
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030208
รหัส Obec 6 หลัก :
  680804
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อดอนแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhodonkhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านค้อดอนแคน
ตำบล :
  ค้อใหญ่
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042256919
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2480
อีเมล์ :
  khodonkhan @hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน


นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อดอนแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน