ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680805
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030210
รหัส Obec 6 หลัก :
  680805
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังแข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังแข้
ตำบล :
  โนนทองอินทร์
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0611424835
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  wangkae.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มกู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังแข้


นายประหยัด สุพันอ่างทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2