ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680823
รหัส Smis 8 หลัก :
  41012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  680823
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีราชินูทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Satrirachinuthit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน103 ถนนศรีสุข
ตำบล :
  หมากแข้ง
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-4224-4415
โทรสาร :
  042328960
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/02/2463
อีเมล์ :
  info@rachinuthit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดรธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:43:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ


ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน