ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680870
รหัส Smis 8 หลัก :
  41032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  680870
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namaipitthayakom Ratchamungklapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน บ้านนาไหม
ตำบล :
  นาไหม
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-42219920
โทรสาร :
  042219920
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  namaipit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบ้านดุง-ทุ่งฝน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:33:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2