ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680892
รหัส Smis 8 หลัก :
  41022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  680892
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประจักษ์ศิลปาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachaksinlapakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาม่วง
ตำบล :
  นาม่วง
อำเภอ :
  ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41110
โทรศัพท์ :
  042-180752
โทรสาร :
  042-180752
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  udpjacth@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองหาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม


นายณฐพล ฉิมนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน