ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้างปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520002
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  520002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้างปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kangpla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านก้างปลา
ตำบล :
  ชัยพฤกษ์
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042813555
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/04/2500
อีเมล์ :
  kangpla@.loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยพฤกษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้างปลา


นายพลไชย พลเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน