ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520005
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  520005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMPHU SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านน้ำภู
ตำบล :
  เมือง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042845119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  namphu@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำภู


นายนิพนธ์ แสนนางชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน