ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเลย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520009
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  520009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเลย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanloei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    8/80   บ้านแฮ่
ตำบล :
  กุดป่อง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042813554
โทรสาร :
  042813554
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ค. 2492
อีเมล์ :
  anuban_loei@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองเลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:11:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเลย


นายเดช ปาจรียานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน