ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากหมาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520018
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  520018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากหมาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakmak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปากหมาก
ตำบล :
  ศรีสองรัก
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42100
โทรศัพท์ :
  0854566370
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  pakmak@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสองรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากหมาก


นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน