ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520022
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  520022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโพน
ตำบล :
  นาอ้อ
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42100
โทรศัพท์ :
  042834803
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  banphon@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14:49:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน