ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520023
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  520023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาโป่ง
ตำบล :
  นาโป่ง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042804448
โทรสาร :
  042804448
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  napong@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโป่ง


นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน