ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดินดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520030
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  520030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดินดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannadindam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาดินดำ
ตำบล :
  นาดินดำ
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042072422
โทรสาร :
  042072422
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  nadimdam@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดินดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 16:35:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดินดำ


นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน