ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520031
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  520031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongyasai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองหญ้าไซ
ตำบล :
  นาดินดำ
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2485
อีเมล์ :
  nongyasai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดินดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15:37:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ


นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน