ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ทาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520035
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  520035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ทาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Raitam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไร่ทาม
ตำบล :
  นาอาน
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2487
อีเมล์ :
  raitam@loei1.g0.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การท่าอากาศยาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาอาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ทาม


นายวิชาญ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน