ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520036
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  520036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองผำ
ตำบล :
  นาดินดำ
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042813564
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  nongphum@loei.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนคุณธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดินดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 15:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผำ


นายธงชัย เหง้าวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน