ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520037
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  520037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพียซำพุวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิphiasumpuwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเพีย
ตำบล :
  น้ำสวย
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042072036
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1052476
อีเมล์ :
  phiasumpu@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำสวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 20:40:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา


นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน