ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520041
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  520041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดอกบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongdokbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองดอกบัว
ตำบล :
  น้ำสวย
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  0872157757
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2494
อีเมล์ :
  nongdokbua@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้สวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว


นางญาณิศา อยู่งาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน