ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520042
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  520042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะอาดลายเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAADLAINUA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสะอาดลายเหนือ
ตำบล :
  น้ำสวย
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2493
อีเมล์ :
  saad.loei1@gmail.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำสวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:46:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ


นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน