ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520046
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  520046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกอไร่ใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoraiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกอไร่ใหญ่
ตำบล :
  เสี้ยว
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  08-1544-9649
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2489
อีเมล์ :
  koraiyai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:01:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่


นายมงคล ชูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน