ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520050
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  520050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanphonpadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพนป่าแดง
ตำบล :
  เสี้ยว
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  ponepadangsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง


นางโสภาพร เสนีย์โสตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน