ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520051
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  520051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokthong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกกทอง
ตำบล :
  กกทอง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870359
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  kokthong@loei1.go.th/
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 17:14:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกกทอง


นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2