ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520053
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  520053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกระทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaykrating
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยกระทิง
ตำบล :
  กกทอง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870260
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2494
อีเมล์ :
  huaykrating@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลักเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:16:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง


นายสุเทศ นาคะรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน