ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคิว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520054
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  520054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำคิว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namkiw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำคิว
ตำบล :
  เสี้ยว
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870174
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  namkiw@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CAT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:48:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำคิว


นายมานพ น้อยบัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคิว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน