ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520055
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  520055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phusawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านภูสวรรค์
ตำบล :
  เสี้ยว
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  0899427916
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มกราคม 2487
อีเมล์ :
  Phusawan@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูสวรรค์


นายถาวร คำพีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน