ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520056
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  520056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Suankluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสวนกล้วย
ตำบล :
  กกทอง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  suankluay@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 01:45:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย


นายกฤตภาส สายทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน