ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520057
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  520057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokdu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกกดู่
ตำบล :
  กกดู่
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870402
โทรสาร :
  042870402
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2483
อีเมล์ :
  kokdu@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   อบต. กกดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกกดู่


นายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน