ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแขม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520058
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  520058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาแขม
ตำบล :
  นาแขม
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42100
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแขม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแขม


นายกิติศักดิ์ เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน