ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520061
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  520061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   Ban Huan Wai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยหวาย
ตำบล :
  กกดู่
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870291
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/09/2493
อีเมล์ :
  huaiwai@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กกดู่นาแขม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:11:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย


นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน