ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่โทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520066
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  520066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่โทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpaitone
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกอไผ่โทน
ตำบล :
  กกดู่
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870209
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  paithon@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพกการศึกษากกดู่นาแข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:27:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่โทน


นายณฐกร ผิวพันธมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน