ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูบโกบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520068
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  520068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูบโกบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNTUBKOB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตูบโกบ
ตำบล :
  กกดู่
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042870148
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2489
อีเมล์ :
  tubkob@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูบโกบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบโกบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน