ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520173
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  520173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยมุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIMUN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยมุ่น
ตำบล :
  กกสะทอน
อำเภอ :
  ด่านซ้าย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42012
โทรศัพท์ :
  042870315
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  surapha_hm@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กกสะทอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกสะทอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น


นายพิฆเนศ พาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน