ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงคาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520195
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  520195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงคาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wichitwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเชียงคาน
ตำบล :
  เชียงคาน
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042821055
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  vijitwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงคาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:44:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงคาน


นายอดิศักดิ์ มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2