ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคกมาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520197
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  520197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคกมาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khokmat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคกมาด
ตำบล :
  เชียงคาน
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  0833517158
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  khokmat555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงคาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 15:03:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคกมาด


นายสุรพล เวียงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน