ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุฮม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520198
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  520198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุฮม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัฒนาภิรมย์
ตำบล :
  บุฮม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  0625616951
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  buhom@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฮม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 11:15:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุฮม


นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน