ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520200
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  520200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยซวกคกเลาใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaysuak Khoklaotai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคกเลาใต้
ตำบล :
  บุฮม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  0810485639
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 15 มีนาคม 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านคกเลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฮม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้


นายสฤษติ์ กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน