ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุมุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520201
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  520201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุมุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Umoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านอุมุง
ตำบล :
  บุฮม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042870306
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  umoong@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฮม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 07:35:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุมุง


นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน