ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแบ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520202
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  520202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาแบ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaban
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านผาแบ่น
ตำบล :
  บุฮม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042074715
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  paban@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฮม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:05:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาแบ่น


นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน