ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งมี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520207
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  520207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งมี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaengmi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก่งมี้
ตำบล :
  นาซ่าว
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  0821081735
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2497
อีเมล์ :
  kaengmi@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาซ่าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:08:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งมี้


นายสัญจอห์ณ ราชมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งมี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน