ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520212
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  520212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาดซ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thadso
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านตาดซ้อ
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042870146
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 เม.ย.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาดซ้อ


นายณภัทร แก้วแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน