ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าบม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520213
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  520213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าบม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanthabomSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่าบม
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  0812609979
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หาดนาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:37:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าบม


นายสุนทร ราชโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน