ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520216
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  520216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya96 (chumchonbanthat)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านธาตุ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042854227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  thairath96@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน