ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520217
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  520217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthatvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านธาตุ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มกราคม 2520
อีเมล์ :
  Thatvittaya@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา


นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน