ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520218
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  520218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIHINZANAMOAMPROMMANUSORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยหินซา
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042039236
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  hnp@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:53:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์


นายภมร สีลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน