ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาพอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520220
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  520220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาพอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphapod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านผาพอด
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  banphapod@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาพอด


นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน