ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520221
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  520221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  songpuai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสงเปือย
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042870408
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2580
อีเมล์ :
  songpueay@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 06:00:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือย


นายสุพล แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน